Ocenenia ktoré sme získali

Špeciálna výstava Nová Baňa 6.6.21 – V1, CAJC, Výťaz špeviálnej výstavy mladých, rozhodca- Eleonóra Fischerová, SK

Medzinárodná výstava Nitra 10.7.21- V1, CAJC, Grand prix Slovakia junior winner 2021, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Medzinárodná výstava Bratislava 21.6.21- V1, CAJC, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Klubová výstava Tesáre 11.9.21- V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Havelka Tibor, SK

Medzinárodná výstava Nitra 5.5.22- V1, CAC, CACIB, BOB

 rozhodca- Szokol Erika, HU

Medzinárodná výstava Nitra 11.6.22- V1, CAC, CACIB, BOS

rozhodca- Satu Yla- Mononen, FI

Medzinárodná výstava  Nitra 12.6.22- V1, CAC, res. CACIB

rozhodca- Máša Široká, SL

Klubová výstava Tesáre 10.9.22- V1, CAC, BOB, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Martin Šipkovský, SK

Špeciálna výstava Nová Baňa 6.6.21 – V1, CAJC, Výťaz špeviálnej výstavy mladých, rozhodca- Eleonóra Fischerová, SK

Medzinárodná výstava Nitra 10.7.21- V1, CAJC, Grand prix Slovakia junior winner 2021, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Medzinárodná výstava Bratislava 21.6.21- V1, CAJC, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Klubová výstava Tesáre 11.9.21- V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, ISPU, rozhodca- Havelka Tibor, SK 

Medzinárodná výstava Nitra 5.5.22- V1, CAC, CACIB, BOB rozhodca- Szokol Erika, HU 

Medzinárodná výstava Nitra 11.6.22- V1, CAC, CACIB, BOS, rozhodca- Satu Yla- Mononen, FI 

Medzinárodná výstava Nitra 12.6.22- V1, CAC, res. CACIB, rozhodca- Máša Široká, SL

Klubová výstava Tesáre 10.9.22- V1, CAC, BOB, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Martin Šipkovský, SK