Ocenenia ktoré sme získali

Nová Baňa- Špeciálna výstava  6.6.21 – V1, CAJC, Výťaz špeviálnej výstavy mladých, rozhodca- Eleonóra Fischerová, SK

Nitra- Medzinárodná výstava  10.7.21- V1, CAJC, Grand prix Slovakia junior winner 2021, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Bratislava- Medzinárodná výstava  21.6.21- V1, CAJC, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Tesáre- Klubová výstava 11.9.21- V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Havelka Tibor, SK

Nitra- Medzinárodná výstava  5.5.22- V1, CAC, CACIB, BOB

 rozhodca- Szokol Erika, HU

Nitra- Medzinárodná výstava 11.6.22- V1, CAC, CACIB, BOS

rozhodca- Satu Yla- Mononen, FI

Nitra- Medzinárodná výstava 12.6.22- V1, CAC, res. CACIB

rozhodca- Máša Široká, SL

Tesáre- Klubová výstava 10.9.22- V1, CAC, BOB, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Martin Šipkovský, SK

Nová Baňa- Špeciálna výstava  6.6.21 – V1, CAJC, Výťaz špeviálnej výstavy mladých, rozhodca- Eleonóra Fischerová, SK

Nitra- Medzinárodná výstava 10.7.21- V1, CAJC, Grand prix Slovakia junior winner 2021, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Bratislava- Medzinárodná výstava 21.6.21- V1, CAJC, rozhodca- Supuka Peter, SK 

Tesáre- Klubová výstava 11.9.21- V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, ISPU, rozhodca- Havelka Tibor, SK 

Nitra- Medzinárodná výstava 5.5.22- V1, CAC, CACIB, BOB rozhodca- Szokol Erika, HU 

Nitra- Medzinárodná výstava 11.6.22- V1, CAC, CACIB, BOS, rozhodca- Satu Yla- Mononen, FI 

Nitra- Medzinárodná výstava 12.6.22- V1, CAC, res. CACIB, rozhodca- Máša Široká, SL

Tesáre- Klubová výstava 10.9.22- V1, CAC, BOB, Klubový víťaz, ISPU

rozhodca- Martin Šipkovský, SK